_____________________________________________________________________________________________

Asociaţia de Formare şi Consiliere este înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 20115

S.C.Institutul Român Pentru Evaluare și Strategie – IRES S.R.L. este înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 14996

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001
Cerere de propunere de proiecte nr. 144 Șanse egale și respect
Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Interventie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”
Titlul proiectului: „Lecție interactivă pentru femei și bărbați. Cum sunt femeile?”
Număr de identificare contract: POSDRU/144/6.3/S/133300
Beneficiar: Asociația de Formare și Consiliere Arad – AFC Arad Partener
1: S.C. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES S.R.L.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________