_____________________________________________________________________________________________

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001

Cerere de propunere de proiecte nr. 123 Calitate în serviciile de ocupare
Axa prioritara 4 „Modernizarea serviciului public de ocupare”
Domeniul Major de Interventie 4.1  „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Titlul proiectului: „SPUNE – SPO 82/2020, Servicii Publice, Unitare, Necesare și Eficiente!”
Număr de identificare contract: POSDRU/123/4.1/S/129860
Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș
Partener 6:
S.C. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES S.R.L.
______________________________________________________________________________________________

     

 

______________________________________________________________________________________________