POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE WWW.IRES.RO

  

Website-ul www.ires.ro este proprietatea S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE (I.R.E.S.) - S.R.L. – denumit în continuare IRES, persoană juridică cu sediul  în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.150, Județul Cluj, tel. 0364710701/fax 0264.438.638, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J12/1906/2009, CUI RO26101785.

Institutul nostru este membru al ESOMAR, organizație internațională care înglobează cele mai importante companii din domeniul cercetării de piață și care dezvoltă constant metode și  standarde  pentru acest sector de activitate. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES, în calitate de membru al acestei organizații, respectă standardele profesionale pe care ESOMAR le stabilește pentru membrii săi.

În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, administratorul site-ului www.ires.ro își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal pe care ni le oferiți în calitate de utilizator/vizitator al site-ului.

Completarea formularelor de pe acest site  – formular de contact, formular de transmitere CV și altele similare pentru care puteți opta – echivalează cu acceptarea Dvs. expresă și neechivocă pentru includerea datelor furnizate în baza de date a S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE (I.R.E.S.) - S.R.L.. Utilizarea și prelucrarea acestor date se va realiza exclusiv în scopul în care acestea au fost furnizate. 

 

1. Categorii de date cu caracter personal

În scopul procesării mesajelor și cererilor pe care le transmiteți prin intermediul website-ului www.ires.ro și a onorării acestora, IRES poate colecta de la vizitatori următoarele categorii de date:

 

·         numele, prenumele, numărul de telefon si adresa de email;

·         în cazul în care accesați formularul din secțiunea CARIERE aveți posibilitatea să uploadați CV-ul Dumneavoastră;

·         informații privind utilizarea siteului de catre dumneavoastra, cum ar fi data și ora la care ați accesat website-ul, inclusiv adresa IP publică, Device ID public și date similare despre Dumneavoastră.

 

2. Scopurile prelucrării datelor

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal menționate la punctul 1 în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

a)   Pentru comunicarea cu Dumneavoastră în vederea executării obligațiilor contractuale si angajamentelor asumate față de clienții noștri, inclusiv în sensul preluării și gestionării de solicitări sau reclamații în legătură cu activitatea desfășurată de către noi;

b)   Pentru a răspunde solicitărilor/mesajelor transmise de Dumneavoastră prin intermediul site-ului, prin secțiunile de CONTACT și/sau CARIERE;

c)    În scopuri legate de marketing – dar în acest caz vi se va solicita acceptul de a primi astfel de comunicări;

d)   Pentru administrarea sigură a sistemului informatic al IRES și în scopul evitării activităților infracționale;

e)   Respectarea unor cerințe legale, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare ;

f)     Gestiune economico-financiara administrativă a companiei noastre;

g)    Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;

h)   Statistici interne. 

 

3. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopurilor prelucrării.

Datele cu caracter personal care vi se solicită la accesarea formularele de pe site-ul www.ires.ro sunt obligatorii, dar sunt furnizate pe bază de consimțământ. În cazul în care nu doriți să furnizați aceste date pe website-ul IRES, aveți la dispoziție alte modalități de contact (telefonic, prin email).

Pentru a putea prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal, IRES se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

 

a)   Consimțământ: prin transmiterea datelor personale solicitate, Dumneavoastră ne acordați consimțământul de a le prelucra în conformitate cu scopurile comunicate și cu prevederile legale. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne la adresa de email de la sfârșitul acestei Politici de Confidentialitate ([email protected]);

b)   Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersurile necesare încheierii contractului dintre dumneavoastră și IRES;

c)    Prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine IRES  (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);

d)   Prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (de ex. cele referitoare la operațiunile de arhivare)

e)   Prelucrarea poate fi necesară pentru administrarea activității IRES;

f)     Prelucrarea poate fi necesară pentru gestionarea relațiilor noastre cu clienții/potențialii clienți.


 DOCUMENTUL PE LARG POATE FI CONSULTAT MAI JOS SAU AICI: