INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ŞI STRATEGIE

CONCEPT

Înființat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES activează pe piața de cercetare din România și funcționează ca un think tank independent, o parte dintre studiile și proiectele pe care le dezvoltăm fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești.

Suntem una dintre cele mai mari companii românești de cercetare de piață și oferim soluții integrate pentru clienții noștri – organizații multinaționale, naționale și locale, instituții și organizații din România, dar și din străinătate – care înțeleg valoarea cercetării în evoluția lor pe termen lung.

IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) și ne realizăm activitatea la cele mai înalte standarde profesionale, respectând practicile internaționale în acest domeniu: codul ICC/ESOMAR de Studii de Piață, Studii Sociale, Sondaje de Opinie și Analiza Datelor și Ghidul Global ESOMAR de Cercetare.

MISIUNE

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES oferă servicii de cercetare socială și de marketing, precum și servicii integrate de diagnoză și intervenție, utilizând metode de cercetare calitative și cantitative aplicate de experții interni și colaboratori, pentru persoane juridice din sfera privată, și din cea publică, organizații care doresc să ia decizii informate. Atuurile noastre sunt dinamismul, flexibilitatea și seriozitatea.

În baza analizelor livrate și a sugestiilor prin prisma serviciilor integrate de diagnoză și intervenție contractate, clienții noștri își vor putea concepe strategiile de marketing și comunicare astfel încât să se muleze perfect publicului lor țintă.

IRES este o organizație dinamică, orientată spre performanță și calitate și reprezintă, astfel, unul dintre jucătorii importanți pe piața națională în ceea ce privește natura serviciilor oferite.

În plus, IRES are calitatea de membru ESOMAR, organizație internațională, non-profit, care promovează valoarea cercetărilor de piață, a sondajelor de opinie și a analizei de date. Apartenența la această asociație certifică angajamentul firmei pentru cele mai înalte standarde de practică profesională și reprezintă o promisiune că IRES susține un nivel înalt de conduită, implementând cele mai bune practici.

VALORI

 orientare către client

 responsabilitate

 confidențialitate

 inovație

 creativitate

 eficiență

 transparență

 personal profesionist

ORGANIZARE

Suntem o echipă profesionistă, competitivă, orientată spre rezultate, recomandată de experiența participării la proiecte de importanță națională și internațională. Toate acestea reprezintă pentru IRES un avantaj competitiv raportat la ceilalți actori concurenți de pe piață.

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES este structurat, în prezent, în următoarele departamente: departamentul de cercetare – cel mai numeros, incluzând subdepartamentul de cercetare calitativă (experți în realizarea de focus grupuri, interviuri de profunzime, mystery shopping etc.), subdepartamentul de cercetare cantitativă (experți în realizarea de anchete și sondaje față în față, CATI și CAPI, dar și telefonice, CATI, precum și on-line) și subdepartamentul de call center (în care patru team leaderi supervizează o echipă de 70 de operatori), departamentul de resurse umane (recrutare și selecție, evaluare, training), departamentul PR, departamentul contabil și departamentul administrativ. Echipa IRES include o rețea de coordonatori și operatori de interviu de teren, dezvoltată la nivel național.

Capacitatea tehnică și logistică a IRES, precum și procedurile interne, asigură servicii rapide, de calitate, precum și protecția și securitatea datelor culese.

EXPERIENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ

Expertiza IRES este focalizată pe următoarele domenii:

 Cercetarea opiniei publice privind probleme de actualitate

 Cercetări, audiență și strategii media

 Cercetări și strategii de comunicare și relații publice

 Cercetări de marketing și comerciale

 Cercetare documentară

 Studii de perspectivă socială și economică

 Studii strategice

 Studiul impactului și eficacității politicilor publice

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES derulea[ constant cercetări sociale care a grupuri țintă categorii diverse de populație: atât populație generală, cât și segmente specifice, precum: antreprenori, categorii dezavantajate, instituții etc.

Studiile realizate presupun atât metodologii de tip cantitativ (anchete și sondaje de opinie derulate prin aplicarea chestionarelor față în față, pe teren, telefonic sau on-line), cât și metodologii de tip calitativ, constând în derularea de interviuri semi-structurate, interviuri de profunzime, studii de caz, povești de viață și focus grupuri. Pentru cele mai multe studii, design-ul cercetării, precum și instrumentele (ghidurile de interviu, ghidurile de focus grup, chestionarele, eșantionarea) au fost elaborate de către experții noștri, ținând cont de nevoile și cerințele beneficiarilor, dar au existat și studii pentru care metodologia a fost livrată în întregime de către beneficiar.

RESURSE UMANE

Echipa de cercetare a IRES este formată din 10 cercetători sociologi, specializați în cercetări calitative, cantitative, training, marketing și comunicare; experiența acestora de peste de 20 ani pe piața din domeniu reprezintă o garanție a calității excepționale a serviciilor oferite.

Rețeaua colaboratorilor permanenți cuprinde peste 40 de specialiști cu expertiză în domeniile de acțiune ale Institutului Român pentru Evaluare și Strategie – IRES (sociologi, jurnaliști, politologi, artiști), care și-au câștigat experiența prin participarea la proiecte de importanță națională și internațională, fapt care ne recomandă drept una dintre cele mai competitive echipe din România în domeniul cercetărilor de piață și al studiilor de sondare a opiniei publice.

IRES deține pe plan național o rețea de coordonatori ai activităților de teren la nivelul fiecărui județ, precum și coordonatori regionali, la care se adaugă operatori supervizori cu experiență în aplicarea de chestionare pe teren, care sunt responsabili cu verificarea activității operatorilor de interviu.

IRES dispune de o rețea națională de operatori de interviu de teren care permite realizarea simultană a mai multe cercetări de teren, pentru dimensiuni variabile ale eșantioanelor. Aceștia sunt experimentați în culegerea datelor atât prin metoda PAPI (pe hârtie, Paper and Pencil Interviewing), cât și CAPI sau TAPI (utilizând dispozitive electronice).

De asemenea, IRES are o echipă numeroasă de operatori de interviu de tip CATI: o echipă permanentă de 56 de operatori de interviu specializați în anchete telefonice (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), care își desfășoară activitatea în propriul nostru call center, infrastructura permițând dublarea echipei în funcție de necesitățile proiectelor derulate.

LOGISTICA

Logistica Institutului Român pentru Evaluare și Strategie – IRES este una modernă, adaptată cerințelor actuale ale pieței, asigurând servicii rapide și de calitate, verificarea culegerii datelor în timp real, raportare promptă, precum și protecția și siguranța datelor culese de la persoanele contactate:

 Call Center propriu cu 112 stații și supraveghetori permanenți;

 Aplicații dedicate, dezvoltate intern, pentru culegerea de date față în față și telefonic;

 Două camere IT dedicate serverelor proprii;

 Rețea CAPI de peste 50 de stații;

 Rețea TAPI de 400 tablete;

 Centrala telefonică permite peste 130 de apeluri simultane, inbound și outbound;

 Două linii de telefonie de la doi provideri diferiți (principală și backup);

 Softuri performante de culegere, stocare, analiză și prelucrare a datelor;

 Capacitate rulare campanii e-mail și SMS;

 Capacitate integrare funcții în campanii multichannel: inbound/outbound + SMS + e-mail;

 Sală proprie focus grup, cu sală de vizionare și laborator media, la Cluj-Napoca; acestea permit posibilitatea de filmare, transmitere și urmărire a discuțiilor în timp real, atât la fața locului, cât și de la distanță, precum și posibilitatea înregistrării audio-video a sesiunilor. Săli profesionale puse la dispoziție de către parteneri din București, Iași, Timișoara;

 Tehnologie mobilă pentru realizarea de interviuri și focus grupuri acolo unde nu există sală special amenajată;

 Logistică modernă de transport și comunicare.