INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ŞI STRATEGIE

Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES) este un think tank independent care se ocupă cu studiul unor teme de actualitate în Romania şi nu numai, cercetarile realizate şi strategiile elaborate având ca scop optimizarea unor dimensiuni dintre cele mai diverse ale societăţii.

Activitatea IRES este ghidată de valori precum integritatea, obiectivitatea, calitatea şi, nu în ultimul rând, imparţialitatea. Cercetatorii IRES ţintesc atât atingerea celor mai relevante subiecte, cât şi tratarea lor în cel mai obiectiv mod posibil.

IRES nu işi va asuma o poziţie partizană în nici un sens şi nu va servi scopurile niciunei alte organizaţii, de orice natură.

Utilizand metode şi tehnici de cercetare cantitative şi calitative, experţii IRES identifică elemente relevante de analiză, vor elabora strategii sau planuri de acţiune atunci când este cazul. Activitatea institutului este orientată mai degrabă spre intervenţie decât spre simpla constatare a unor situaţii problematice şi a soluţiilor la acestea. IRES caută să furnizeze analize riguroase şi să promoveze soluţii constructive în anumite domenii (social, economic, militar, al politicilor publice, al situaţiilor conflictuale etc.), într-un context marcat de criză, tranziţie şi reforme. Totodată, IRES işi propune să devină un for al schimbului de idei şi de informaţii in ideea elaborării şi modificării unor politici publice.

În cadrul activităţii sale, IRES işi va asuma o serie de roluri printre care cel de mediator dintre Guvern, instituţii publice, organizaţii şi populaţie, în anumite situaţii; rolul de voce informată, independentă şi impărţială în dezbateri politice.

IRES va pune la dispoziţia publicului rezultatele unor cercetări şi va organiza evenimente pentru a stimula schimbul de idei şi informaţii. De asemenea, Institutul va edita publicaţii focalizate pe anumite domenii de cercetare, care vor fi disponibile publicului larg.