NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ŞI STRATEGIE (I.R.E.S.) S.R.L este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 14996 si respecta prevederile legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, IRES,  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale, prin mijloace automatizate/manuale.
      Scopurile colectării datelor sunt următoarele:
  • statistică;
  • cercetare științifică;
  • reclama, marketing și publicitate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul IRES şi sunt comunicate altor destinatari exclusiv în condiţiile legii.