Domeniul politicilor publice este, de fapt domeniul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know how, simbolice). Astfel politicile publice reprezintă acţiunile realizate de către guvern ca răspuns la problemele ce apar în societate.

Prin intermediul sondajelor de opinie, IRES nu numai că aduce la cunoştinţă oficialităţilor tipurile de probleme existente în rândul populaţiei, ci prin natura analizelor surprinde intensitatea şi nuanţele cu care anumite disfuncţionalităţi se manifestă în rândul categoriilor sociale vizate.

Aceste informaţii stau la baza consultanţei oferite, în vederea optimizării procesului de decizie şi a programului de acţiune, a ansamblului de măsuri concrete, conceput să îmbunătăţească, dupa caz, mediul economic, social, cultural al actorilor sociali.