Actualitatea şi interesul în creştere a structurilor guvernamentale şi a anumitor organizaţii de profil, asupra problematicii migraţiei şi a multiculturalismului în România, nu este greu de demonstrat. Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES) abordează problematica migraţiei şi a multiculturalismului prin intermediul metodelor de cercetare sociologică specifice.

Datele culese astfel, atât cele cantitative cât şi cele calitative, avansate, permit o cunoaştere a realităţii de jos în sus, anume de la cei implicaţi direct în fenomen, fie ei imigranţi, fie diverse comunităţi etnice cu specific socio-cultural propriu. Aceste informaţii, precum şi experienţa unei echipe competente, constituie un punct de plecare în definirea sau redefinirea unor strategii ale clienţilor privind soluţionarea unor aspecte problematice din domeniu.