Sondarea opiniei publice este, credem noi, punctul de pornire esenţial în activitatea unui think tank. IRES dispune de toate resursele, umane şi materiale, necesare pentru realizarea unor cercetări a opiniei publice. Astfel, avem posibilitatea de a surprinde tendinţe şi păreri ale unor populaţii sau ale unor segmente de populaţie referitoare la evenimente actuale de interes general. Mai mult, se conturează astfel stări generale ale unei populaţii, la un moment dat, într-un context socio-politic economic specific. Prin intermediul studiilor întreprinse există posibilitatea de a crea profiluri socio-economice ale populaţiei supuse studiului. Astfel, avantajul pe care îl oferim clientului nostru este o cunoaştere corectă a realităţii sociale, respectiv a problemei căreia i se caută soluţia.