Conflictele pot avea la bază cauze multiple: comunicarea defectuoasă, proasta informare a celor implicaţi într-o anumită activitate, angajaţii nu sunt implicaţi în procesul de luare a deciziilor şi nu înţeleg motivele pentru care se iau anumite decizii, angajaţii au încredere mai mare în zvonuri decât în comunicarea managementului sau exista o lipsa de deschidere a acestuia. Resursele insuficiente, neînţelegerile privind rolurile şi atribuţiile în echipă, stresul cauzat de resursele inadecvate, valori sau acţiuni aflate în conflict, problemele de leadership pot, de asemenea, contribui la generarea unor conflicte.

IRES poate studia cauzele apariţiei conflictelor, factorii care au contribuit la acest lucru, iar în urma unor analize complexe se pot elabora strategii de negociere şi de rezolvare a conflictelor, axate pe dimensiuni fundamentale precum: puterea, climatul organizaţional, asumpţii culturale, scopuri dorite, percepţie, strategii şi tactici.

Prin metode şi tehnici de cercetare cantitative calitative se poate ajunge la o identificare precisă a elementelor de interes în rezolvarea unei situaţii conflictuale, aşa cum este ea percepută şi resimţită de organizaţie.Obţinerea sfaturilor unei echipe de experţi duce la rezolvarea mai rapidă a conflictului, având la dispoziţie informaţii obiective, obţinute prin tehnici şi strategii eficiente, pliate pe fiecare situaţie conflictuală, indiferent de specificităţi.