POLICY PAPER: FENOMENUL MEDITAȚIILOR ÎN ROMÂNIA
În urma procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, fenomenul meditațiilor nu a fost supus unei mapări naționale, dar nici nu a fost supus unei interogații în vederea identificării cauzelor și efectelor.
Societatea Academică din România a realizat, alături de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES, cu sprijinul Fundației
Friedrich-Ebert-Stiftung din România, studiul ,,Meditațiile în România: sistem educațional paralel sau complementar?”.
Pe baza rezultatelor obținute în urma interogării unor eșantioane reprezentative, la nivel naționale, de părinți și elevilor (clasele V-XII), Societatea Academică și România - prin programul Școli curate a formulat un policy brief în care analizează acest fenomen în România, dar și în lume și propune soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru ca educația din România să devină mai incluzivă și de calitate.
 
Propunerile se regăsesc, pe larg, în documentul atașat.