DEZVOLTARE ȘI ETHOS LOCAL ÎN DELTA DUNĂRII

Percepții și reprezentări ale locuitorilor din zona Deltei Dunării cu privire la dezvoltarea locală

 

Deși trei sferturi locuitorii din Delta Dunării se auto-definesc ca fiind optimiști cu privire la viitorul acestei zone și a oamenilor, o treime dintre ei cred că viața lor peste 5 ani va fi  aproximativ la fel ca cea pe care o au în prezent.

Proporții similare dintre participanții la studiu – 31% - declară că nici în ultimii 5 ani viața lor nu s-a schimbat prea mult, în timp ce aproape 4 din 10 spun că s-a schimbat în rău sau mai rău.

De altfel, 42% dintre participanții la studiu spun că veniturile pe care le au le ajung doar pentru  strictul necesar (alimente și cheltuielile casei), iar alți 10% declară că acestea nu le ajung nici pentru strictul necesar. Doar 9% spun că au tot ce le trebuie.

Aspectele legate de infrastructură sunt cele identificate de cei mai mulți dintre respondenți ca fiind prioritare pentru ca viața oamenilor din această zonă a țării să se schimbe, pe primele locuri aflându-se: Lipsa curățeniei/ Poluarea/ Decolmatarea canalelor (17%), insuficienta dezvoltare a turismului (11%), Transportul/ Accesul/ Starea drumurilor (8%). Braconajul, lipsa peștelui ori administrarea defectuoasă a zonei sunt elemente indicate de către intervievați ca având un impact negativ asupra vieții locuitorilor.

6 din 10 locuitori din zona investigată nu au auzit de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, iar aproape 7 din 10 respondenți dintre cei care au auzit de acest plan se consideră slab sau foarte slab informați.

 

Fișa tehnică a studiului:

Volumul eșantionului: 1.113 subiecți 18+, din zonele A și B ale Deltei Dunării

Tipul eșantionului: simplu, aleatoriu

Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 3%

Perioada realizării anchetei: 15 – 16 aprilie 2021

 

Metoda: Datele au fost culese prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)