CONVOCATOR

 

Nr. înreg. 4966/17.02.2020

 

In vederea participarii la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, trebuie sa procedati la alegerea reprezentatilor dvs. Acestia se aleg prin vot secret, de catre cel putin jumatate plus unu din numarul total de salariati ai unitatii, SC Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES S.R.L., in conditiile stabilite de Codul muncii. Va rugam pana la data de 05.03.2020 sa prezentati procesul-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor desemnati in vederea deschiderii negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

 

In temeiul dispozitiilor din Codul muncii si legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca, reprezentantii salariatilor sunt invitati sa se prezinte in ziua de 06.03.2020, ora 10.00, la sediul nostru din Str. Calea Turzii nr. 150, Cluj-Napoca, jud. Cluj, in sala de sedinte, in vederea comunicarii informatiilor pe care angajatorul le pune la dispozitia reprezentantilor salariatilor precum si a stabilirii locului si calendarului reuniunilor.

 

Departamentul Resurse Umane va afisa prezentul convocator la loc vizibil, la sediul angajatorului, la punctul de lucru din București, B-dul Primăverii nr. 51, ap. 1 si pe site la adresa: www.ires.com.ro

 

Data emiterii:                                                                                                             Director General

17.02.2020                                                              ____________________________