PERCEPȚIA ASUPRA ROMILOR ÎN TIMPUL  PANDEMIEI DE COVID-19

 

Percepția publică față de romi este fragmentată. Datele indică că 1 din 3 români este tolerant față de romi, confirmând sondaje anterioare IRES  pe această temă. Această minoritate progresistă acceptă, în general, diversitatea și toleranța și manifestă o distanță socială scăzută față de romi. Aproape 20-30% dintre respondenți sunt conservatori cu accente serioase de romofobie. În opinia lor, romii sunt periculoși, au prea multe drepturi, statul poate utiliza violența  împotriva romilor, iar discriminarea și discursul urii față de romi nu ar trebui pedepsite. În fine, 30-40% din public este  oscilant față de romi, care poate bascula fie în minoritatea progresistă, tolerantă, fie în cea conservatoare, romofobă, în funcție de context.

Cert este că există un grad ridicat de neîncredere în romi (peste 2/3), confirmat și de alte studii IRES.  Cu tot discursul mediatic agresiv la adresa romilor, pandemia nu a schimbat semnificativ nivelul de încredere/neîncredere în minoritatea romă.

Scala distanței sociale confirmă existența unei intoleranțe semnificative a românilor față de minoritatea romă pe un profil apropiat cu cea față de evrei, maghiari sau imigranți. Această apropiere sugerează mai degrabă excluderea și neacceptarea romilor în zona de proximitate socială, cu excepția minorității progresiste care acceptă diversitatea.

Părerea față de romi este controversată, mai mult de jumătate având o percepție bună, restul având o percepție proastă. Diferența este explicată prin caracterul general  al întrebării și efectul de dezirabilitatesocială/corectitudine politică. Cert e că o percepție negativă este asociată cu un nivel ridicat de neîncredereîn romi.

Imaginea romilor este în general negativă, din primele 10 trăsături, 7 fiind negative, 1 neutră și 2 pozitive. Nucleul percepției este  definit de o trăsătură neutră-similaritatea și una negativă –hoția.  Romii sunt percepuți ca fiind obișnuiți, dar diferența este asociată cu hoția, neseriozitatea, înșelătoria , lenea etc.

Ipoteza că romii ar fi responsabili pentru răspândirea coronavirsului este infirmată, numai 1 din 10 respondenți confirmând acest lucru. Romii sunt pe locul 3 în atribuirea responsabilității, diaspora fiind considerată ca fiindprincipalul factor de difuzare a virusului.

Incidentele de pe timpul pandemiei în care au fost implicați romi sunt cunoscute de peste jumătate din români, în special de la televiziune și cu o notă mai mult negativă, decât neutră sau pozitivă. Lista diversă a subiectelor de știri reflectă relativ fidel lista subiectelor de știri difuzate în perioada pandemiei Covid 19, ceea ce indică forța de modelare a realității, în special de către  televiziune. Percepția știrilor ca fiind negative este  mai pronunțată în rândul celor care nu încredere în romi.

Evaluarea intensității utilizării forței împotriva romilor este diferențiată. Cei care nu au încredere în romi consideră în proporție de aproape 80% că intervenția prin forță a autorităților a fost slabă, ceea ce sugerează o asociere puternică a neîncrederii în romi cu acceptarea utilizării forței împotriva romilor de către stat.

Percepția dominantă a respondenților este de neconformare a romilor  în situațiile de urgență/alertă. Ponderea percepției neconformării este mai ridicată în rândul celor care au o părere proastă (90%) față de cei care o părere bună(73%), ceea ce confirmă  percepția selectivă și distorsiunea informației în funcție de dominanta atitudinală. Altfel spus, prejudecățile modelează percepția.

Drepturile romilor sunt considerate ca fiind suficiente sau prea multe de mai mult din 3 din 4 români.

Există percepția preponderentă că autoritățile nu se preocupă de îmbunătățirea situației romilor. Accesul la educație și accesul pe piața muncii sunt considerate ca fiind prioritare pentru a schimba în bine situația romilor. Recunoașterea lor în percepția publică permite formularea de politici publice pentru romi în cele două domenii  cu potențial ridicat de suport.

Rezonanța emoțională a experienței interacțiunii cu romii este modelată de nivelul de încredere. Cei care au interacționat cu romii au o încredere de 3 ori mai mare (32%) decât cei care nu au interacționat (10%), ceea ce indică faptul că percepția mediată generează o percepție mai negativă decât interacțiunea directă.

·Există disonanțe majore față nivelul de încredere și percepția drepturilor acordate romilor. Oricum o percepție negativă a romilor, un nivel de încredere scăzută nu exclud recunoașterea discriminării lor. Există probabil și o înțelegere deficitară a termenului. Chiar romii percep discriminarea lor ca fiind o problemă numai în proporție de 50%. Se observă că discriminarea ca problemă este percepută într-o proporție mai mare în rândul celor care au încredere în romi și al celor cu studii elementare.

·Integrarea romilor este privită ca imperativă pentru 80% dintre români, fără a trage de aici concluzia că ea este asociată cu asimilarea. Aproape 2 din 3 români confirmă impactul negativ al romilor asupra imaginii României, caracterul periculos al acestei etnii și justificarea intervenției în forță a poliției.

·Acordul majoritar sau parțial pentru afirmații care generalizează clișee despre etnia romă, clamează superioritatea românilor sau propun măsuri punitive colective indică un potențial semnificativ de excludere, intoleranță și marginalizare  care pot fi exploatate  la un moment dat. Cifrele reflectă un deficit real de educație civică și juridică în sensul non discriminării pe criterii etnice și combaterii prejudecăților și stereotipurilor. 

·Discursul urii împotriva romilor este confirmat numai de 1 din 5 români, în special la televiziune , pe stradă sau pe rețelele de socializare. De asemenea, se remarcă o dinamică pozitivă a discursului urii în ultimele 3 luni, dar și o susținere socială majoră pentru pedepsirea celor care practică un astfel de discurs.

· Faptul că 1 din 3 români consideră că manifestarea urii față de romi nu trebuie pedepsită e grav. Educația face diferența, dar și mai mult decât educația, neîncrederea în romi este cea care alimentează cercul vicios al discriminării și al urii.

 

Cercetarea a fost realizată, în perioada 4 - 9 iunie 2020, prin metoda CATI (telefonic), pe un eșenation reprezentativ pentru populația adultă, neinstituționalizată din România la solicitarea Agenției Împreună și sprijinită financiar de Ambasada Republicii Federale Germania și Ambasada Olandei din România. Studiul pe larg este disponibil pe site-ul IRES și poate fi consultat mai jos: