POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul proiectului „Industria IT din România între percepții și perspective”

 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în cadrul proiectului

Industria IT din România între percepții și perspective

 

SC INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE - IRES S.R.L. („IRES”) este o societate comercială înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, strada Calea Turzii nr. 150/II, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/1906/2009, CUI RO26101785.

IRES activează pe piața de cercetare din România și funcționează ca un think tank independent, o parte dintre studiile și proiectele pe care le dezvoltăm fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești.

Suntem una dintre cele mai mari companii românești de cercetare de piață și oferim soluții integrate pentru clienții noștri – organizații multinaționale, naționale și locale, instituții și organizații din România, dar și din străinătate – care înțeleg valoarea cercetării în evoluția lor pe termen lung.

IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) și ne realizăm activitatea la cele mai înalte standarde profesionale, respectând practicile internaționale în acest domeniu: codul ICC/ESOMAR de Studii de Piață, Studii Sociale, Sondaje de Opinie și Analiza Datelor și Ghidul Global ESOMAR de Cercetare.

IRES este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la sau despre dumneavoastră și fiul/fiica dumneavoastră pe durata derulării studiului Industria IT din România între percepții și perspective

Informații generale despre datele personale

Întrucât sediul nostru se află în Uniunea Europeană, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și alte prevederi legale.

Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană, indirect însemnând în combinație cu alte informații, spre exemplu, numele dumneavoastră, adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon sau un element unic de identificare al unui dispozitiv.

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile descrise mai jos. Nu colectăm și prelucrăm mai multe sau alte tipuri de date cu caracter personal decât cele necesare îndeplinirii scopurilor respective. Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu această politică de prelucrare și în scopuri secundare compatibile, cu excepția cazului în care ați furnizat în mod expres consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea în alt mod a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă intenționăm să vă utilizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu consimțământul dumneavoastră, în alte scopuri decât cele comunicate în respectivul consimțământ, vă vom informa în prealabil și, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom folosi datele cu caracter personal numai cu permisiunea dumneavoastră.

 

Ce date vor fi colectate pe durata acestui studiu?

Datele personale pe care le colectăm pe parcursul acestui studiu sunt:

1.    Adresa dvs. de email;

2.    Vârsta;

3.    Genul;

4.    Anul de studiu;

5.    Localitatea și județul în care aveți domiciliul;

6.    Localitatea în care studiați;

7.    Informatii privind accesarea linkului de survey, precum data și ora, inclusiv adresa IP publică, device ID public.

 

Cum folosim datele personale colectate?

Folosim adresa dvs. de email pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la acest studiu, pentru a vă informa cu privire la politicile și condițiile noastre sau pentru a vă invita la studii viitoare în cazul în care v-ați exprimat această opțiune.

Vă utilizăm, de asemenea, datele de înregistrare, precum și conținutul comunicării noastre, pentru a vă răspunde atunci când ne contactați.

 

Cum prelucrăm datele personale colectate?

Toate categoriile de date colectate de la dumneavoastră pe parcursul acestui studiu vor fi anonimizate și confidențiale, conform nomelor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Pe durata acestui studiu NU vor fi prelucrate informații despre dumneavoastră care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, date biometrice în scopul identificării unice a persoanei fizice, a sănătății sau a vieții sexuale sau a orientării sexuale a unei persoane fizice.

 

Cu putem utiliza datelor personale în scopuri publicitare?

Pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile, vă putem trimite prin e-mail comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră, care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră Puteți alege oricând tipurile de comunicații pe care doriți să le primiți prin actualizarea preferințelor dumneavoastră de e-mail. De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de publicitate decât dacă ne-ați acordat în mod liber consimțământul dumneavoastră explicit în prealabil.

 

Cum utilizăm datele dumneavoastră personale în cazul unor obligațiile legale sau apărare legală?

Există posibilitatea de a ni se impune să utilizăm și să păstrăm date cu caracter personal din rațiuni legale și de conformitate, precum prevenirea, descoperirea sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea pierderilor, fraudei sau altor abuzuri privind serviciile și sistemele noastre IT.

Putem, de asemenea, folosi datele cu caracter personal pentru a ne respecta cerințele legate de auditurile interne și externe, pentru scopuri legate de securitatea informațiilor sau pentru a proteja sau impune drepturile, confidențialitatea, securitatea sau proprietatea, ale noastre sau ale altor persoane.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră legale?

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră IRES va respecta drepturile dumneavoastră individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.

Mai jos vă prezentăm informații despre drepturile dumneavoastră legale, ce provin din legile în vigoare privind protecția datelor:

 

ü  Dreptul de retragere a consimțământului: Acolo unde prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ, urmând procedurile descrise în formularul de consimțământ asociat. Asigurăm faptul că retragerea consimțământului este posibilă prin același mijloc prin care a fost acordat – ex. electronic.

ü  Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție.

ü  Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă:

- contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea,

- prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau

- ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dumneavoastră

ü  Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dumneavoastră și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita.

ü  Dreptul la transfer: La cererea dumneavoastră, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dumneavoastră

ü  Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:

- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- aveți dreptul să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de a ridica obiecții cu privire la prelucrare;

- prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, dumneavoastră vă retrageți consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrare;

- pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

- pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

ü  Dreptul la obiecții: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal datorită situației dumneavoastră speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.

ü  Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în materie de confidențialitate, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vă rugăm să rețineți:

Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea solicitării dumneavoastră. Dacă prelungim termenul de răspuns la solicitarea dumneavoastră, vă vom informa în perioada inițială de 30 de zile.

 

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

 

 

 

Cum vă puteți exercita drepturilor dumneavoastră legale?

Pentru a vă putea exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris, la adresa de corespondență sau pe e-mail.

Pentru datele de contact, consultați finalul acestui document.

 

Cât timp păstrăm datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În general, vom șterge datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, ni se poate impune stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, prin prisma prevederilor statutare.

 

Ce măsuri de securitate luăm pentru protejarea datele dumneavoastră personale?

Aplicăm un nivel adecvat al securității, motiv pentru care am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile, pentru a proteja datele pe care le prelucrăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilicit.

Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă îndeaproape standardele internaționale general acceptate și sunt revizuite și actualizate în mod regulat, după cum este necesar în funcție de necesitățile noastre profesionale, modificările tehnologice și cerințele de reglementare.

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat doar personalului, prestatorilor de servicii sau afiliaților IRES care au nevoie să le cunoască pentru activitatea lor profesională sau care le solicită pentru a-și putea îndeplini sarcinile.

În cazul unei încălcări legate de datele cu caracter personal, IRES va urma toate legile referitoare la informările impuse în astfel de situații.

 

Date de contact:

Puteți transmite întrebări legate de subiectul protecției datelor și orice solicitări privind exercitarea drepturilor dumneavoastră legale către responsabilul pentru Protecția Datelor: [email protected] sau la adresa de corespondență: Cluj-Napoca, strada Calea Turzii nr. 150/II.

 

 

Data: 06.11.2019