Politica generală de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica generală de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

SC Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES SRL (denumit în continuare ”IRES” sau ”Institutul”), cu sediul social în Cluj Napoca, strada Calea Turzii nr. 150, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/1906/2009, CUI RO 26101785, prelucrează date cu caracter personal, în interes legitim, natura activității pe care o desfășurăm fiind cea de cercetare socială și de piață.

 

Institutul nostru cunoaște importanța prelucrării datelor personale ale dumneavoastră într-un regim de protejare a acestora, din punctul de vedere al confidențialității și al securității acestora.

Institutul nostru este membru al ESOMAR, organizație internațională care înglobează cele mai importante companii din domeniul cercetării de piață și care dezvoltă constant metode și  standarde  pentru acest sector de activitate. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES, în calitate de membru al acestei organizații, respectă standardele profesionale pe care ESOMAR le stabilește pentru membrii săi.

Pentru organizația noastră este importantă transparența în privința colectării și utilizării datelor dumneavoastră, astfel că vă invităm să parcurgeți informațiile de mai jos:

 

 

Q1. Cum prelucrăm datele cu caracter personal?

A: IRES realizează toate tipurile de cercetări de piață și sondaje de opinie pentru derularea contractelor cu clienții (persoane fizice și / sau juridice private sau autorități ale statului). Pentru a ne îndeplini obiectul de activitate specific, precum și cerințele contractuale, este necesar să derulăm activități de sondare a pieței, care au loc prin diverse metode specifice industriei; astfel că baza legală de prelucrare a datelor personale pentru contactarea dumneavoastră poate fi atât interesul nostru legitim, dar și cerințe legale, atunci când acestea există.

Ne asigurăm de securitatea prelucrării datelor dumneavoastră, având implementate măsuri administrative, organizatorice și tehnice specifice, în acord cu legislația europeană de prelucrare a datelor cu caracter personal, dar și cu legislația internă.

Q2. Cui transmitem datele dumneavoastră?

A: Datele colectate de la dumneavoastră, prin intermediul metodelor de cercetare sociologică și de piață, sunt prelucrate și anonimizate, astfel încât clienților noștri le sunt comunicate doar rezultatele finale în format statistic. În cazul în care există excepții în acest sens, participanții la cercetările pe care le derulăm vor fi informați punctual, în prealabil, cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele.

Pentru a ne putea desfășura activitatea conform interesului legitim și pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, apelăm la colaboratori și / sau contractori împreună cu care dezvoltăm activități pe bază contractuală care impun respectarea clauzelor de confidențialitate. Ne asigurăm în permanență că toți acești colaboratori externi respectă obligațiile contractuale și se conformează cerințelor legate de confidențialitate.

Datele colectate de la dumneavoastră, până la prelucrările ulterioare (anonimizate), nu părăsesc spațiul EEA (European Economic Area).

Q3. Care sunt drepturile dumneavoastră?

A: Conform Regulamentului 2016/679/UE, aveți o serie de drepturi referitoare la modul în care IRES vă prelucrează datele cu caracter personal, și anume:

a)     dreptul de a fi informat – aveți dreptul să aflați ce fel de date personale avem despre dumneavoastră;

b)    dreptul la acces – înseamnă posibilitatea de acces la datele personale, inclusiv de a primi o copie a acestora;

c)     dreptul de rectificare – se refera la posibilitatea de modificare, completare, actualizare, a datelor emise;

d)    dreptul de portabilitate – se refera la posibilitatea de a primi datele într-un format structurat, care poate fi citit automat și care este transmis către dumneavoastră sau către altă entitate;

e)     dreptul de opoziție – puteți să refuzați, pe termen limitat sau nelimitat, participarea la activitățile noastre de sondaje de opinie și cercetare de piață, fie prin informarea operatorului de interviu, fie prin transmiterea unui email la adresa office@ires.ro;

f)     dreptul de restricționare – puteți restricționa sau bloca modul în care utilizăm datele dumneavoastră;

g)    dreptul de ștergere / a fi uitat – puteți să vă manifestați acest drept, aceasta însemnând că nu vă vom mai contacta ulterior pentru activitățile noastre de sondaje și cercetare de piață;

h)     dreptul de a nu fi suspus deciziilor automate – se referă la prelucrarea datelor personale prin mijloace automatizate care pot duce la efecte semnificative;

i)      dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne interesează părerea dumneavoastră și dacă doriți să ne contactați în legătură cu exprimarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la nr. 0364.700.701 sau prin  e-mail, la dpo@ires.ro.

 

Data: 23.05.2018