POLITICA GENERALĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica generală de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE (I.R.E.S.) - S.R.L. – denumit în continuare IRES - persoană juridică cu sediul  în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.150, Județul Cluj, tel. 0364.710.701/fax 0264.438.638, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J12/1906/2009, CUI RO26101785 are ca obiect principal de activitate, conform certificatului de înregistrare, activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (cod CAEN 7320) și prelucrează date cu caracter personal în interes legitim, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al companiei. 

Institutul nostru este membru al ESOMAR, organizație internațională care înglobează cele mai importante companii din domeniul cercetării de piață și care dezvoltă constant metode și  standarde  pentru acest sector de activitate. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES, în calitate de membru de tip corporate al acestei organizații, respectă standardele profesionale pe care ESOMAR le stabilește pentru membrii săi. 

Activitatea principală a IRES – cea de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice – presupune realizarea de sondaje de opinie și a altor tipuri/forme de cercetări, prin metodele consacrate de industria de profil. Această activitate presupune contactul dintre o persoană și un reprezentant al companiei noastre, respectiv interacțiunea unei persoane cu o aplicație /platformă/website care aparține companiei noastre. 

În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, IRES își asumă prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la persoanele care sunt vizate de activitatea noastră (respondenții la sondajele pe care le realizăm prin toate mijloacele consacrate de industria de cercetare de piață și de studiere a opiniei publice: față în față, telefonic, prin mijloace de comunicare electronică sau participanții la studii realizate prin alte metode de cercetare).

IRES își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal pe care le colectează în urma activității pe care o desfășoară. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.ires.ro este descrisă pe larg în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

 

1. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm?

 

În contextul prezentei politici, „datele cu caracter personal” sunt definite ca fiind informaţiile asociate unei persoane, care pot fi utilizate pentru identificarea persoanei respective sau care o fac cel puțin identificabilă. 

Categoriile de date personale pe care IRES le poate prelucra în realizarea activității sale sunt, în funcție de tipul activității:

·         Numărul de telefon;

·         Adresa de email.

 

Aceste date pot fi utilizate de către IRES în vederea contactării pentru aplicarea unor chestionare pe teme diverse sau pentru comunicarea directă dintre Dumneavoastră și compania noastră.  

Contactarea de către noi poate avea loc: față în față, telefonic, prin sms, prin email sau prin intermediul rețelelor de socializare.

 

În cazul sondajelor realizate online, putem colecta suplimentar:

·         Adresa IP;

·         Specificaţiile browserului şi cele ale dispozitivului;

·         Cookie;

·         ID dispozitiv mobil.

 

Odată cu aplicarea chestionarelor, indiferent de modalitatea prin care acestea au fost aplicate, toate datele personale, în situația în care acestea sunt colectate, colectate sunt prelucrate în exclusivitate în scop statistic, separat de datele personale. Compania noastră deține proceduri interne specifice de anonimizare și pseudonimizare a datelor, în acest scop.

Pe parcursul sondajului, putem solicita din partea Dumneavoastră, exclusiv în scopul prelucrării statistice, date legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, credinţele religioase ori filozofice, apartenenţa sindicală, datele privind sănătatea, informații demografice (ex. vârsta, date referitoare la viaţa sexuală, orientarea sexuală, compoziția gospodăriei etc.).

Veţi putea decide în orice moment dacă ne furnizaţi sau nu aceste date.

Menționăm că participarea la sondaje/interviuri este voluntară, Dumneavoastră puteți refuza participarea sau puteți să vă retrageți în orice moment pe parcursul derulării sondajului/interviului.

 

2. Care sunt modalitățile de colectare a datelor cu caracter personal? 

În procesul de realizare a activității principale a companiei, IRES vă poate contacta prin următoarele modalități: 

·         Bătând, la întâmplare, la uşa Dumneavoastră;

·         Întâlnire cu Dumneavoastră pe stradă sau în orice mediu public;

·         Sunând aleatoriu la numărul Dumneavoastră utilizând un algoritm de formare aleatorie RDD (Random Digit Dialer);

·         Primind informații de contact de la clientul pentru care efectuăm sondajul, căruia i-ați furnizat acordul de prelucrare a datelor Dumneavoastră, contatul urmând să se realizeze față în față, telefonic sau online;

·         În baza acordului exprimat de Dumneavoastră de a fi contactat din nou pentru a participa la alte sondaje.

În cazul în care vor exista terțe entități, în calitate de clienți ai companiei noastre, care ne pun la dispoziție informații de contact ale Dumneavoastră (iar în acest caz IRES este procesator de date), ne vom asigura că aceștia v-au informat și dețin consimțământul Dumneavoastră privind transferul datelor cu caracter personal.3. În ce scop prelucrăm datele personale?

 

Scopul pentru care putem prelucra datele personale menționate la punctul 1, prin intermediul modalităților descrise la punctul 2 din prezentul document este temeiul legal privind îndeplinirea obiectului nostru de activitate.

Scopul general pentru care realizăm sondaje de opinie și studii de piață este acela de a înţelege opiniile Dumneavoastră despre anumite produse şi servicii sau comportamentul Dumneavoastră în diferite situaţii.

 

Nu prelucrăm ulterior datele personale decât în situații pentru care solicităm în mod explicit acordul Dumneavoastră.

 

 

4. Care este temeiul prelucrării datelor cu caracter personal? 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopurilor prelucrării. 

Pentru a putea prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal, IRES se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează: 

a)    Consimțământ: prin transmiterea datelor personale solicitate, Dumneavoastră ne acordați consimțământul de a le prelucra în conformitate cu scopurile comunicate și cu prevederile legale. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne la adresa de email de la sfârsitul acestei Politici de Confidențialitate ([email protected]);

b)    Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersurile necesare încheierii contractului dintre Dumneavoastră și IRES;

c)    Prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine IRES  (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);

d)    Prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (de ex. cele referitoare la operațiunile de arhivare)

e)    Prelucrarea poate fi necesară pentru administrarea activității IRES;

f)     Prelucrarea poate fi necesară pentru gestionarea relațiilor noastre cu clienții/potențialii clienți.

 

 DOCUMENTUL INTEGRAL poate fi accesat aici sau vizualizat mai jos: