CONVOCATOR

Nr. înreg. 2002/02.08.2016

In vederea participarii la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, trebuie sa procedati la alegerea reprezentatilor dvs. Acestia se aleg prin vot secret, de catre cel putin jumatate plus unu din numarul total de salariati ai unitatii, SC Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES S.R.L., in conditiile stabilite de Codul muncii. Va rugam pana la data de 30.08.2016 sa prezentati procesul-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor desemnati in vederea deschiderii negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

 In temeiul dispozitiilor din Codul muncii si legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca, reprezentantii salariatilor sunt invitati sa se prezinte in ziua de 30.08.2016, ora 10.00, la sediul nostru din Str. Calea Turzii nr. 150, Cluj-Napoca, jud. Cluj in sala de sedinte, in vederea comunicarii informatiilor pe care angajatorul le pune la dispozitia reprezentantilor salariatilor precum si a stabilirii locului si calendarului reuniunilor.

 

Departamentul Resurse Umane va afisa prezentul convocator la loc vizibil, la sediul angajatorului.

 

 

Data emiterii:                                                                                                             Director General

02.08.2016                                                                                                           ____________________________