INDICATORI DE PERCEPȚIE PENTRU EXPOZIȚIA DIN PAVILIONUL ROMÂNIEI LA A 54-A EDIȚIE A BIENALEI INTERNAȚIONALE DE ARTĂ DE LA VENEȚIA 2011 - PERFORMING HISTORY

PERFORMING HISTORY

cu Ion Grigorescu și Anetta Mona Chisa& Lucia Tkacova

Curatori: Maria Rus Bojan și Ami Barak

 

STUDIU DE EVALUARE REALIZAT DE

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE- IRES

 

Conceput ca o componentă importantă de cercetare în cadrul proiectului “Performing History”, prezentat în Pavilionul României la a 54-a ediție a Bienalei Internaționale de Artă de la Veneția, studiul derulat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES a urmărit evaluarea impactului proiectului în percepția publicului vizitator.

Realizat în cadrul parteneriatului cu Centrul Internațional pentru Artă Contemporană București, producător al proiectului în România, și cu suportul curatorilor, comisarilor și al custozilor pavilionului, în perioada 6 iunie-15 August 2011, studiul IRES s-a articulat pe baza unui ansamblu de indicatori privind receptarea conținutului artistic, a modului de prezentare a creaţiilor, şi privind relaționarea publicului față de tema expoziției, față de artiștii români, și est-europeni în general. Scopul acestei cercetări a fost să identifice prin extensie percepțiile față de „Est” și „Vest” in contextul european actual, să evalueze structura publicului internațional, consumator de artă vizuală contemporană și prezența informației despre România.

Studiul a fost derulat pe un eşantion de 1015 persoane, vizitatori ai Pavilionului României. Participanții la studiu au răspuns unui set de întrebări, prin completarea directă a chestionarului IRES.

Eșantionul reprezentativ s-a stabilit pe baza datelor furnizate de fundația Bienalei de la Veneția care a comunicat un numar de 150.000 de vizitatori pana în data de 15 august.

Rezultatele studiului se structurează după următorii indicatori:

·         Percepţii generale despre pavilionul României la Bienală

·         Sentimente asociate experienței vizitării pavilionului României

·         Evaluarea demersului artistic și curatorial al proiectului

·         Dihotomia Est-Vest

·         Gradul de notorietate al artiştilor români

Analiza datelor evidențiază în final profilul participanților la studiu. 

Raportul de cercetare şi analiza datelor arată pe larg percepţiile vizitatorilor cu privire la proiectul “Performing History”, prezentat în Pavilionul României la a 54-a ediție a Bienalei Internaționale de Artă de la Veneția.