PERCEPȚII PRIVIND EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011

Bacalaureatul 2011 – între politizarea temei și realismul percepției publice

Ampla dezbatere publică și emoția politică nu au basculat tema responsabilității rezultatelor proaste de la Bacalaureat exclusiv spre zona sistemului educațional sau guvernamental, cum părea la un moment dat, opinia publică dovedind un anumit realism al soluțiilor și al distribuirii responsabilității. Simpatizanții partidelor politice integrează doar parțial pozițiile liderilor preferați, în anumite privințe existând un destul de pronunțat consens al aprecierilor. De exemplu, femeile  și susținătorii PDL sunt mai tentați să dea vina pe elevi sau profesori, bărbații  și suporterii USL pe sistemul educațional și zona guvernamentală.

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat în data de 5 iulie  un studiu pe tema rezultatelor obţinute în sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat care a vizat:

  • identificarea percepţiilor publice cu privire la rezultatele sesiunii din  iulie a examenului de bacalaureat;
  • investigarea modului în care populaţia se raportează la sistemul  educaţional din România
  • identificarea factorilor pe care populaţia îi indică drept generatori ai  rezultatelor scăzute obţinute la nivelul întregii ţări
  • verificarea poziţionării atitudinale a cetăţenilor faţă de potenţialul fenomen al fraudelor la examenul de bacalaureat 

Concluzii:

Participanţii la studiu consideră că elevii sunt principalii vinovaţi pentru slabele rezultate din acest an de la bacaualreat. Majoritatea respondenţilor sunt de părere că rezultatele obţinute la sesiunea 2011 a examenului de bacalaureat corespund realităţii şi apreciază că rezultatele obţinute reflectă cunoştinţele acumulate de elevi pe durata parcursului şcolar.

Aproape 70% dintre participanţii la studiu (69%) sunt de părere că în acest an incidenţa fraudei la examenul de bacalaureat a existat în mică sau în foarte mică măsură

38% dintre intervievaţi sunt total de acord cu afirmaţia conform căreia Ministrul Funeriu ar trebui să demisioneze după acest examen, în timp ce 27% sunt în total dezacord cu această afirmaţie.

Peste 70% dinttre respondenţi au o părere bună şi foarte bună despre sistemul de supraveghere viode, în timp ce doar 21% îşi exprimă o opinie negativă.

70% dintre respondenţi consideră că sistemul de monitorizare video a avut un rol în obţinerea rezultatelor slabe la bacalaureat. Dintre cei care identifică un rol al acestui sistem, aproape jumătate (48%) cred că acest sistem i-a împiedicat pe elevi să copieze, iar 35% sunt de părere că elevii au fost speriaţi/inhibaţi de prezenţa camerelor

O treime dintre respondenţi consideră că rezultatele slabe din acest an îi vor descuraja pe elevii care vor susţine în viitor examenul de bacalaureat. 64% susţin însă că aceste rezultate îi vor responsabiliza pe viitorii participanţi la examen

43% dintre intervievaţi consideră că inspectoratele şcolare judeţene unde s-au înregistrat rezultate slabe la examenul de bacalaureat ar trebui să fie sancţionate. 49% dintre participanţii la studiu au o opinie contrară

Doar 24% dintre respondenţi sunt de părere că liceele în care examenul de bacalaureat nu a fost promovat de niciun elev ar trebui desfiinţate, 5% fiind total împotriva acestei posibile idei. Însă cu premierea profesorilor ai căror elevi au obţinut rezultate foarte bune sunt de acord 59% dintre participanţii la studiu

92% dintre respondenţi sunt în acord cu ideea că părinţii ar trebui să fie mai interesaţi de pregătirea copiilor lor.

 

DESCRIEREA EȘANTIONULUI:

Volumul eșantionului: 1.295 indivizi, de 18 ani și peste

Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilistic

Eroare maximă tolerată: ± 2,7%

Metoda de culegere a datelor: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

Perioada de culegere a datelor: 5 iulie 2011

 

Mai multe detalii găsiţi în studiul integral.