EXIT POLL Republica Moldova - RAPORT DE CERCETARE ora 21:00

EXIT POLL Republica Moldova - Raport de cercetare - ora 21:00Rezultate partiale -
EXIT POLL Republica Moldova - ora 19:00